Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

Lirik Lagu Addinulana - Az Zahir

Lirik Lagu Addinulana - Az Zahir - lirik.hostze.net
Lirik Lagu Addinulana - Az Zahir


Lirik Lagu Addinulana - Az Zahir - Lirik Lagu Sholawat

Addimisolata alal habibi Muhammad faqobuluha.. Hatsman bighoiri tarodudi 'a'maluna bainal qobuli waroddiha Illasholaa... taalannabi Muhammad

Addinu lana wal haqqu lana wal ad-lu lana wal kullu lana Adlhal islam lana dina wa jami'ul kawni lana wathona

Tawhidullahi lananurun a’dadnar - ruha lahu sakana aaaaaaa....aaaaa...aaaa Huwa awwalu baitin nahfadhuhu... bihayatir-ruhi wa yahfadhuna- yahfadhuna

Alamul islami alal ayyam syi’arul majdi limillatina aaaaa....aaaaaa...aaa Alkawnu yazulu walâ tumha biddahri shoha-if su'dadina- su'dadina

Lirik Lagu Addinulana - Az Zahir - Lirik Lagu Sholawat