Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Widget Atas Posting

Lirik Lagu Busyrolana - Syubbanul Muslimin

Lirik Lagu Busyrolana - Syubbanul Muslimin - lirik.hostze.net
Lirik Lagu Busyrolana - Syubbanul Muslimin


Lirik Lagu Busyrolana - Syubbanul Muslimin - Lirik Lagu Sholawat

Busyrolana... Nilnal muna...
Zalal ana... Wa falhana...
Waddahru anjaza wadahu...
Wal bisyru adhla mulana... ( 2x )

Busyrolana nilnal muna...
Zalal ana Wa falhana...
Waddahru anjaza wadahu...
Wal bisyru adhla mulana... ( 2x )

Yaa nafsu thi...
Thi billiqo...
Yaa 'ainu qor...
Ri a'yuna... ( 2x )
Hadza jamalul mustofa...
Anwaruhu lahat lana... ( 2x )

Busyrolana... Nilnal muna...
Zalal ana... Wa falhana...
Waddahru anjaza wadahu...
Wal bisyru adhla mulana... ( 2x )

Yaa thoibatu...
Madza naqul...
Wa fiki qod...
Hallar rosul... ( 2x )
Wa kulluna narjul wushul...
Li muhammadin nabiyyina...

Busyrolana... Nilnal muna...
Zalal ana... Wa falhana...
Waddahru anjaza wadahu...
Wal bisyru adhla mulana... ( 2x )

Lirik Lagu Busyrolana - Syubbanul Muslimin - Lirik Lagu Sholawat